logo

dr Małgorzata Spychała

M.Spychala partnerstwoMałgorzata Spychała jest doktorem nauk technicznych, adiunktem Politechniki Poznańskiej, zajmującym się badaniem kompetencji pracowniczych od 2002 roku. W swojej pracy doktorskiej podjęła się analizie i ocenie kompetencji technicznych pracowników produkcyjnych w wybranych organizacjach. 

 

Analizowała stanowiska pracy pod względem kompetencji zawodowych pracowników, opracowała listę kompetencji zawodowych dla poszczególnych stanowisk a następnie dokonała oceny ilościowej i jakościowej rzeczywistych kompetencji pracowników. Od 2007 r M. Spychała zajmuje się badaniem kompetencji zawodowych (technicznych i społecznych)  pracowników i menedżerów w różnych organizacjach. 

Od roku 2011 bierze udział w projekcie pt.:“Combining Ethics, Environment and Profitability in Business”, Erasmus Intensive Programme, gdzie jest współautorem  opracowania i przeprowadzenia workshopu dotyczącego etycznego zarządzania zasobami ludzkimi; 2012 – Kalajoki Finlandia; 2013 – Budapeszt Węgry.

Od stycznia 2012 roku współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą, realizując projekt dotyczący „Modelu walidacji kompetencji dla pracowników MMŚP Wielkopolskiego sektora komunalnego”,  gdzie prowadzi badania z zakresu kompetencji zawodowych menedżerów sektora komunalnego oraz projektuje profil kompetencyjny dla menedżera przyszłości.

Małgorzata Spychała uczestniczy również w projekcie dotyczącym  „Partnerstwa i strategii dla zmian gospodarczych wielkopolskiego sektora komunalnego’, gdzie analizuje zasoby ludzkie wielkopolskiego sektora komunalnego w procesach adaptacyjnych i modernizacyjnych.

Bierze również udział w projekcie pt. „System monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego„, w którym zajmuje się analizą wskaźników zasobów ludzkich w sektorze komunalnym.

 Od roku 2010 przygotowuje i prowadzi warsztaty dotyczące kompetencji społecznych na Politechnice Poznańskiej oraz w Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu (do 2011), od 2003 roku przygotowuje również studentów do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą oraz publicznych wystąpień.

W roku 2012-2013 prowadziła również warsztaty dla studentów z Finlandii, Portugali, Węgier i Turcji za zakresu etycznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Małgorzata Spychała jest autorem wielu publikacji dotyczących zarządzania kompetencjami oraz metod badania i oceny kompetencji zawodowych pracowników. W latach 2012 - 2013 otrzymała nagrody Rektora Politechniki Poznańskiej za rozdział w monografii pt.:  An analysis of methods of monitoring and evaluation of workers’ occupational competencies in a modern enterprise; w: Workers’ occupational competencies in a modern enterprise, 2011 oraz rozdział w monografii pt. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi menedżera XXI wieku Wielkopolskiego Sektora Komunalnego, w: Zarządzanie kompetencjami w tradycyjnych i nowoczesnych organizacjach, 2012.

 

 

Wybierz język

flaga plflaga fr

Eksperci

Interesariusze

Partner Ponadnarodowy

React Tete-Hg1

Polecamy